Sinds
1959!

SV Eikenderveld

kroniek van een kleine voetbalclub uit Heerlen die groot is geworden door klein te blijven!

 

Mededeling van het bestuur

Voor komend seizoen, 2019-2020, zullen de contributies voor al onze leden met €10 worden verhoogd.

Mede door de alsmaar stijgende kosten zijn wij helaas genoodzaakt de contributies te verhogen.
Ondanks deze verhoging is onze contributie nog steeds een van de laagste van de ons bekende voetbalverenigingen in de buurt: dus nog steeds veel voetbal voor weinig geld!

Met ingang van het nieuwe seizoen bedraagt de contributie dan ook:
€160 per jaar voor de standaard elftallen
€110 per jaar voor de veteranen.

De contributie mag in een keer volledig betaald worden of in 2 termijnen.
De eerste betaling dient altijd voor 1 september voldaan te zijn.
Een eventuele 2e termijn dient uiterlijk 1 januari 2020 op rekening van de SV Eikenderveld te staan.

LET OP!: Indien niet minimaal de helft van de contributie per 1 september betaald is, ben je NIET speelgerechtigd!

Heb je vragen en of opmerkingen, schroom dan niet contact te zoeken met een van de bestuursleden!

Met sportieve groet,
Bestuur SV Eikenderveld

Meer info vindt je hier!

Plaats reactie
Met het schrijven van berichten op deze site verklaart u zich automatisch akkoord met enkele richtlijnen, zoals onderstaand is verwoord. Deze richtlijnen zijn niet definitief, en kunnen te allen tijde, hetzij op initiatief van de sitebeheerder, hetzij op verzoek van gebruikers worden aangepast. 1.Berichten met informatie over racisme, discriminatie, pornografie/pedofolie ect. worden onmiddellijk verwijderd! 2.Let u tijdens het reageren/posten van berichten een beetje aan uw taalgebruik! 3.Gooi niet zomaar belangrijke privé informatie op het internet. SV Eikenderveld is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan! 4.Laat andere bezoekers in hun waarde. Meningen en gedachtegangen kunnen verschillen maar respecteer anderen zoals u zelf ook gerespecteerd wilt worden.


Onze Hoofdsponsoren

Nu online!

We hebben 410 gasten en geen leden online

Login SV Eikenderveld.nl