Sinds
1959!

SV Eikenderveld

kroniek van een kleine voetbalclub uit Heerlen die groot is geworden door klein te blijven!

 

Ledencontributie

De KNVB heeft vanuit veel clubs vragen ontvangen (en met ons gedeeld) over hoe om te gaan met de inning van de ledencontributie nu de vereniging is gesloten. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport is dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Juridisch gezien mag de inning van contributie ook gewoon doorlopen, ongeacht of een vereniging open is of activiteiten organiseert. Dit wordt ook nog eens veelal extra bekrachtigd door de vermelding hiervan in de (oprichting)statuten van elke voetbalvereniging.

Wij als besturen van de Heerlense voetbalverenigingen houden dan ook, na onderling overleg, vast aan de inning van de contributie.

Wij verzoeken dan ook aan al onze leden om hier gehoor aan te geven, voor zover nog niet gedaan.

 

Blijf gezond en let op elkaar!

 

De Heerlense voetbalverenigingen:

 •  Bekkerveld
 •  EHC
 •  Eikenderveld
 •  FC Hoensbroek
 •  Groene Ster
 •  Heksenberg
 •  KCC’13
 •  NEC’92
 •  Passart/VKC
 •  RKHBS
 •  Sporting Heerlen
 •  Weltania
Plaats reactie
Met het schrijven van berichten op deze site verklaart u zich automatisch akkoord met enkele richtlijnen, zoals onderstaand is verwoord. Deze richtlijnen zijn niet definitief, en kunnen te allen tijde, hetzij op initiatief van de sitebeheerder, hetzij op verzoek van gebruikers worden aangepast. 1.Berichten met informatie over racisme, discriminatie, pornografie/pedofolie ect. worden onmiddellijk verwijderd! 2.Let u tijdens het reageren/posten van berichten een beetje aan uw taalgebruik! 3.Gooi niet zomaar belangrijke privé informatie op het internet. SV Eikenderveld is niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan! 4.Laat andere bezoekers in hun waarde. Meningen en gedachtegangen kunnen verschillen maar respecteer anderen zoals u zelf ook gerespecteerd wilt worden.


Onze Hoofdsponsoren

Nu online!

We hebben 641 gasten en geen leden online

Login SV Eikenderveld.nl