Sinds
1959!

SV Eikenderveld

kroniek van een kleine voetbalclub uit Heerlen die groot is geworden door klein te blijven!

 

Algemene informatie en huisregels

Algemene Informatie S.V. Eikenderveld

Aanmelden als nieuw lid

Het spelen van wedstrijden is pas mogelijk wanneer men lid is van de KNVB. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de wedstrijdsecretaris of via deze link. Bij aanmelding dient de spelerspas van de oude club meegebracht te worden. Is men nog niet in het bezit van een spelerspas dan dient een pasfoto ingeleverd te worden. Daarnaast dient het nieuwe lid zich te legitimeren en een machtiging formulier in te vullen waarmee de contributie, indien gewenst in termijnen, kan worden voldaan. Paspoort of rijbewijsnummer zijn nodig voor inschrijving en/of overschrijving.

Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Voor het seizoen 2019-2020 bedraagt de contributie €160,- voor de senioren, €110,- voor veteranen en € 75,- voor jeugdspelers. Niet spelende leden en (spelende of niet spelende) elftalleiders betalen € 35,-.

Vanaf komend seizoen, 2019/2020, zal de contributie enkel nog op via volgende 2 mogelijkheden betaald kunnen worden:

1. Automatische Incasso/Zelfstandige Bankoverschrijving: Alleen via deze betalingsmogelijkheden is betaling in 2 termijnen (1x augustus 2019 en 1x december 2019) mogelijk. Nieuwe leden zoals ook bestaande leden die van een automatische incasso gebruik willen maken, kunnen een machtigingsformulier downloaden of aanvragen bij de betreffende elftalleider of onze secretaris, Fons Damen. Let op! I.v.m. de nieuwe IBAN regelgeving per 01-08-2014, is het belangrijk dat je, buiten je juiste IBAN nummer, ook een kopie van je (geldige) legitimatie bewijs inlevert. Bij een zelfstandige bankoverschrijving, gelieve gebruik te maken van ons IBAN nummer NL90ABNA0414661621, o.v.v. contributie seizoen 2019/2020.

2. Betaling contant: Via deze betalingswijze betaal je de volledige contributie in één keer en wel in de maand augustus 2017.

Mocht je nog vragen hebben, laat ons dit dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via ons contactformulier op onze website.

Afmelden als lid

Afmelden als lid kan uitsluitend schriftelijk via de wedstrijdsecretaris. Bij afmelding dienen clubtas en clubtrainingspak te worden ingeleverd. Daarnaast dient de contributie over het lopende seizoen geheel te worden betaald. Bij overschrijving naar een andere vereniging geldt verder dat het officiële overschrijvingsformulier via de nieuwe vereniging wordt verkregen. Overschrijvingen worden uitsluitend behandeld door de wedstrijdsecretaris.

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen en telefoonnummerwijzigingen dienen te worden doorgegeven aan wedstrijdsecretaris Jo Vankan.

Spelerspas

Met ingang van seizoen 2006-2007 dient elke club in het bezit te zijn van spelerspassen van alle spelers vanaf de D-pupillen. Scheidsrechter en aanvoerders controleren vóór de wedstrijd of de spelers en wisselspelers op het ruilformulier overeenstemmen met de gegevens van de spelerspassen. Geen pas betekent niet spelen!

Behandeltijden verzorger

De verzorger is beschikbaar voor alle spelende leden van de vereniging. Voor het behandelen van blessures is de verzorger in de regel op de dinsdag en/of vrijdagtraining vanaf 19:00uur tot na de training aanwezig. Indien de verzorger op één van beide dagen afwezig is kun je hem in geval van nood ook telefonisch bereiken om een afspraak te maken.

Boetes

Door de KNVB opgelegde boetes voor gele of rode kaarten zijn in principe en tenzij anders aangegeven door de elftalleider/trainer, voor rekening van de betreffende speler. Betaling vindt plaats via de penningmeester en dient op straffe van schorsing altijd te worden nagekomen!

Afgelastingen

Algehele afgelastingen worden op teletekstpagina 603, of op www.knvb.nl gepubliceerd. Voor afgelastingen wegens slechte weersomstandigheden dienen spelers contact op te nemen met de leider of trainer van het betreffende team of de website www.sveikenderveld.nl te raadplegen. Bij een thuiswedstrijd is na de veldkeuring vanaf ’s ochtends 9:00uur telefonisch contact met de kantine mogelijk.

Afmeldingen

Voor selectiespelers dienen afmeldingen voor een wedstrijd of training telefonisch plaats te vinden bij de trainer. Voor spelers van de overige teams kan dit bij de betreffende leider.

Huisregels S.V. Eikenderveld

Omgang met elkaar

Respect opbrengen voor anderen telt zwaar. Een lid en/of gast van SV EIKENDERVELD onthoudt zich daarom van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld, pesterijen en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel. Een lid en/of gast van SV EIKENDERVELD heeft respect voor andermans eigendommen. Een lid en/of gast van SV EIKENDERVELD is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangericht schade c.q. vernieling. Plezier in het voetbal staat bovenaan. Prestatiedrang in het veld mag nooit leiden tot excessen binnen of buiten het veld. Fair Play geldt als belangrijkste regel. Aanmoedigen langs de lijn wordt van harte aanbevolen, maar hou het positief. Bij SV EIKENDERVELD en onze gastverenigingen vervullen veel vrijwilligers een taak, behandel hen daarom met respect. Zij verrichten werk voor jullie! Regels met betrekking tot gebruik glaswerk en roken, opgelegd door de overheid en/of duidelijk gemaakt door het bestuur SV EIKENDERVELD worden onverkort nageleefd. Het bestuur van SV EIKENDERVELD neemt bij overtreding van de huisregels passende maatregelen, waarbij verwijdering van onze accommodatie, royement en aangifte bij de politie tot de mogelijkheden behoren. Elk lid en/of gast van SV EIKENDERVELD spreekt een ander aan op zijn of haar gedrag als dit afwijkt van onze huisregels.

Trainingen en wedstrijden

 • Spelers dienen minstens 10 minuten voor aanvang van de training op het trainingsveld te zijn. Je helpt mee met het meenemen van de materialen (hesjes, pionnen, ballen etc.).
 • Na afloop van de training help je mee met het opruimen van de materialen en het tellen ervan.
 • Ballen die buiten het veld zijn gekomen dienen direct te worden opgehaald.
 • Doelen na afloop van wedstrijd/training terugzetten op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Meningsverschillen in de daarvoor bestemde ruimte bespreken (o.a. bestuurskamer).
 • Op wedstrijddagen behoort iedere speler op tijd aanwezig te zijn.
 • Spelers zijn verplicht op tijd op de training te verschijnen of tijdig af te melden bij de trainer.
 • Contributie en boetes dienen volgens de richtlijnen zoals vermeld op deze site en in de naar ieder lid toegezonden brieven te worden voldaan. Bij niet tijdig betalen van deze gelden volgt automatisch een schorsing totdat een en ander is voldaan.
 • Iedere speler mag alleen met een geldige spelerspas voetballen.
 • Schoonmaken van voetbalschoenen in de doucheruimtes is verboden. Hiervoor dienen de borstels die buiten staan opgesteld.
 • Het dragen van badslippers wordt i.v.m. de hygiëne ten zeerste aanbevolen.

Accommodatie

 • Geen voetbalschoenen in de kantine.
 • Onder de 16 jaar mag er geen alcohol geschonken/gedronken worden.
 • Het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes en glazen op en rond de speelvelden is verboden, maar wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen op ons terrein.
 • Alleen aangelijnde honden zijn op het sportcomplex toegestaan en uitwerpselen dienen direct door de eigenaar van de hond te worden opgeruimd.
 • Bij diefstal van goederen van de vereniging of derden zal aangifte bij de politie worden gedaan en de toegang tot het complex worden ontzegd totdat het bestuur hierover een uitspraak heeft gedaan.
 • Rookbeleid: In de kantine geldt een algeheel rookverbod.

 

Onze Hoofdsponsoren

Nu online!

We hebben 269 gasten en geen leden online

Login SV Eikenderveld.nl